Безплатна българскиаудио Библия

Faith Comes By Hearing.com

Безплатна български Аудио Библия – Библия на български- безплатно теглене на MP3

български Аудио драматизацията на Новия завет е уникално представяне на аудио Библията с приблизително180 различни героя и цифров звук с пълни звукови ефекти. Списък на наличните езици можете да намерите на уеб страницата ни на адрес: www.FaithComesByHearing.com.

Faith Comes By Hearing е основана през 1972 година. Мисията й е да обедини Неговата църква и да намери последователи от всяка нация, племе, език и народ: да даде възможност на всеки един да изслуша Новият завет, така че той да достигне сърцето му. Ние сме се отдали на задачата да запишем в аудио формат всеки превод на Библията и да я предоставим на всяка църква или село по света, за да помогнем на хората за свикнат да чуват Божието Слово. Всички хора и по-специално 50% от тях, които не могат да четат, ще могат да слушат Божието Слово на своя език.

Bulgarian Bible - Free MP3 Download

The Bulgarian Audio Non-Drama New Testament is a unique presentation of the Audio Bible presented by Faith Comes By Hearing. Bulgarian is spoken by more than 8.9 million people. For a list of other available languages go to our website at http://www.FaithComesByHearing.com/. (N1BLGAMB)

Founded in 1972, the mission of Faith Comes By Hearing is to bring His Church together and make disciples from every nation, tribe, language, and people: to give every person the opportunity to listen completely through the New Testament in their heart language. We are committed to putting every translation of the Bible in audio form in every church or village around the world to help oral cultures develop a habit of hearing God's Word. All people, especially the 50% who cannot read, will be able to hear God's Word in their language.

Новини от Faith Comes By Hearing